«Кишенькові» спеціалісти Міністерства освіти і науки України

364

Нав’язливе бажання знищити конкурентів та спеціалістів, які розуміються у питаннях освітньої діяльності, затьмарила розум депутату від партії «Самопоміч» і бізнесмену, а також т.в.о. ректора Харківського національного університету радіоелектроніки Рубіну Е.Ю. Він у реалізації забаганок розкрив своє справжнє обличчя – обличчя деспотизму та свавілля. Знахабнівши від безкарності своїх незаконних дій, Рубін Е.Ю. без судових рішень вирішив визнати цих конкурентів винними у вигаданих ним «неправомірних» діяннях. Він звернувся до Міністерства освіти і науки України з проханням провести перевірку. Пан Міністр негайно направив до університету не будь-кого, а «спеціалістів» внутрішнього аудиту Міністерства.

Я мала можливість ознайомитись з аудиторським звітом позапланового внутрішнього аудиту МОН України щодо діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки у період з 01.01.2014- 31.12.2015, який було складено «спеціалістами» Міністерства. Окрім неймовірного подиву щодо фантазій міністерських «спеціалістів» та розчарування нічого не відчула.

Я впевнена, що пан Міністр освіти і науки України обізнаний про те, кого й що треба було перевірити в університеті. Дивно, що «спеціалісти» пана Міністра продемонстрували некомпетентність та низькі професійні навички як у сфері права, так і в сфері фінансів. Можливо я помиляюсь, але створюється враження, що ці «спеціалісти» виконували замовну перевірку під конкретно визначених осіб.

Розчарування відчула з приводу того, що новий цікавий політичний проект А. Садового – «Самопоміч» так й не стане політичною партією, оскільки деякі представники Харківського осередку «Самопомочі» та їх методи боротьби з конкурентами свідчать про те, що ці політики далекі від «християнської моралі та здорового глузду» (ідеологія «Самопомочі»). Але зараз хочу написати не про політику, а про аудиторський звіт.

По-перше, у відповідності до постанови КМУ від 28.09.2011 №1001 «Деякі питання структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» об’єктом внутрішнього аудиту є діяльність бюджетної установи в повному обсязі або окремих питань та заходи, що здійснюються його керівником для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю. Тобто такий внутрішній аудит може бути призначений тільки ректором вищого навчального закладу, а не в жодним разі Міністром для перевірки діяльності вищого навчального закладу. Фактично пан Міністр перебрав на себе функції Держфінінспекції. Та й сам аудиторський звіт складено на свій «міністерський» лад. Акт Держфінінспекції завжди містить письмові пояснення посадових осіб з приводу встановлених фактів порушення ними законодавства України та взагалі не містить прізвищ винних посадових осіб. Це функція правоохоронних органів України. МОН України створив ноу-хау – винні ті, яких обрано заздалегідь, і нічого, що постанова КМУ від 28.09.2011 №1001 прямо вказує, що внутрішній аудит проводиться відповідно до стандартів, затверджених Мінфіном. Сподіваюсь, що свою оцінку якості цього аудиторського звіту зробить не тільки Держфінінспекція, а й прокуратура.

По-друге, ствердження міністерськими «спеціалістами» щодо неправомірного встановлення розміру посадового окладу проректору з науково-педагогічної роботи не відповідає дійсності. Незрозуміло, як ці «спеціалісти» розуміють норми діючого законодавства. З проректором з науково-педагогічної роботи укладено трудовий контракт, який є особливою формою трудового договору і може містити особливі умови оплати праці працівникові. Це легко перевірити, прочитавши КЗпП України. Розмір посадового окладу проректора з науково-педагогічної роботи був предметом дослідження двох попередніх перевірок Держфінінспекції в Харківській області. Остання перевірка відбулась у 2014 році. Жодних зауважень з цього питання в актах ревізій не було зазначено.

По-третє, ці «спеціалісти» відверто ігнорують, а може не знають основ права. Так, якщо положення Статуту юридичної особи суперечать нормам діючого законодавства, то ці положення є недіючими. Доки не внесені зміни до Статуту юридична особа у своїй діяльності керуються нормами закону, а не Статуту! Але міністерським «спеціалістам» так хотілось визнати призначення проректора з міжнародного співробітництва неправомірним, що вони в аудиторському звіті написали нісенітниці. У 2015 році призначення проректора з міжнародного співробітництва відбулось відповідно до Закону України «Про вищу освіту» у редакції 2014 року. До речі, вони дописались до того, що й нового проректора з науково-методичної роботи призначено неправомірно!

По-четверте, висновок «спеціалістів» щодо фінансування тероризму (виплата заробітної плати співробітникам, які мешкають на непідконтрольній території Донецької області) дуже несподіваний, але такий же абсурдний, як і всі інші. Складається враження, що перед тим, як писати цей висновок, ці горе-аудитори передивились бойовиків за участю Рембо. Усі викладачі, яким університет виплачує зарплату, є штатними співробітниками або сумісниками, з ними оформлені трудові договори. Зарплата у відповідності до положень КЗпП України виплачується за виконану роботу. Для шанувальників Рембо пояснюю, що тероризм — це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших зазіхань на життя чи здоров’я ні в чому не повинних людей, або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. Дорогі «спеціалісти», де судові вироки щодо вчинення злочинних дій – тероризму з боку зазначених у аудиторському звіті працівників університету? Грамотії, в Україні діє принцип презумпції невинуватості!!! Якщо не знали, прошу це запам’ятати.

По-п’яте, щодо неправомірності виплати працівникам університету надбавок і доплат хотілось би зазначити, що виплата надбавок і доплат в університеті здійснюється на підставі постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів окремих галузей бюджетної сфери». Нібито за відсутності внутрішнього положення про надання та виплату надбавок і доплат університет безпідставно їх виплачував своїм співробітникам. Повна нісенітниця! Оскільки відсутність внутрішнього положення про виплату надбавок і доплат не є підставою для невиконання університетом норм постанови КМУ від 30.08.2002 №1298 та невиплати законних доплат і надбавок працівникам університету. Про виплату премій ці «спеціалісти» взагалі написали неправдиву інформацію. Начебто в університеті немає положення про преміювання працівників. Воно є й діє на сьогодні. Було затверджено і підписано головою профспілкового комітету університету та в.о. ректора університету 21.02.2014. Просто горе-аудитори не захотіли це визнати, посилаючись на те, що у діючому Колективному договорі немає цього положення. Правильно, його там й не може бути, оскільки ані адміністрація університету, ані профспілкова організація університету не дійшли згоди при затверджені нового положення про преміювання працівників. Доки не узгоджене нове положення діє старе від 21.02.2014.

По-шосте, дивний аналіз проводять міністерські «спеціалісти» щодо виконання господарських договорів. Беруть для перевірки тільки три конкретних виконавця із сотні юридичних осіб, які виконують (надають) роботи (послуги) університету і тільки із закупівлі продуктів харчування. Навели таблиці, ціни Держкомстату України та забули, а може навмисно не врахували, що ціни Держкомстату використовуються державними та комунальними підприємствами при закупівлі продуктів харчування за кошти державного бюджету України. Університет закуповує продукти харчування за власні кошти, отримані за надання освітніх послуг. Про відсутність належної кваліфікації та професійних навичок у міністерських «спеціалістів» свідчить й той факт, що вони взагалі не розуміють, де та за якими обставинами може виникнути конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Конфлікт інтересів виникає у особи під час виконання нею службових повноважень при суперечності між приватним інтересом цієї особи та її службовими повноваженнями. Таким чином, конфлікту інтересів у проректора з міжнародного співробітництва при укладанні договорів на придбання продуктів харчування не могло бути взагалі, оскільки цей проректор не є особою, уповноваженою від імені університету укладати такі договори, а сфера його діяльності не розповсюджується на господарську діяльність університету.

По-сьоме, навіщо міністерським «спеціалістам» писати таку відверту неправду, стає зрозумілим при думці, що аудиторська перевірка носить замовний характер. У звіті аудитори посилаються на події, яких взагалі не було. Це стосується складання кошторисів та планів асигнувань на 2014 р. та на 2015 р. Ну, просто смішно було це читати. Дорогі міністерські «спеціалісти», повідомляю Вам, що кошториси та плани асигнувань затверджуються саме Міністерством освіти і науки України і без отих розрахунків, на які Ви вказуєте як на наше порушення, Міністерство у жодному разі не затвердило би університету ані кошториси, ані плани асигнувань.

По-восьме, висновок міністерських «спеціалістів» щодо втрачання університетом міліонних доходів від невикористання потужностей санаторію-профілакторію «Імпульс» навів мене на думку, чи знають ці «спеціалісти», що університет є неприбутковою установою? Ну, не може неприбуткова установа отримувати прибуток. Законом заборонено! А нічого, що санаторій-профілакторій «Імпульс» не надає платних медичних послуг тільки тому, що за діючим законодавством України призупинено його фінансування з Фонду соціального страхування та на підставі заборони утримання штатних медичних працівників за рахунок університету? Будівля, в якій розташовано санаторій-профілакторій «Імпульс», знаходиться на балансі університету та використовується ним для надання інших платних послуг відповідно до постанови КМУ від 27.08.2010 №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності». З такого висновку аудиторів випливає, що оскільки університет у 2015 році мав можливість набрати на контрактну форму навчання, наприклад, 500 осіб, а набрав тільки 100 осіб, то у зв’язку з неефективними діями працівників приймальної комісії університетом було втрачено 5200000,00 грн. (навела найбільшу вартість контракту). Можна було б написати велику суму втрат університету від недоотриманої вигоди, але у разі якби університет був прибутковою установою!

По-дев’яте, висновки міністерських «спеціалістів» щодо виконання науково-дослідних робіт свідчать, що перевірялись конкретні роботи і не за 2014-2015 роки. Тобто навмисно чи ні «спеціалісти» вийшли за межі заявленого періоду перевірки. Мабуть, для більшої кількості фейкових порушень.

Очевидний непрофесіоналізм міністерських «спеціалістів», нехтування, а у деяких питаннях і пряме порушення норм діючого законодавства України, незаконне встановлення завідомо вказаних винних осіб свідчать про неможливість виконання ними свого основного завдання – надання об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій.

Автор материала: Ирина Зинковская