Профіцит зведеного бюджету склав майже 10 млрд грн

274

За даними НБУ, суттєвий профіцит місцевих бюджетів компенсував дефіцит державного бюджету як у лютому, так і за два перших місяці року. Тому зведений бюджет мав додатне сальдо – 0.8 млрд. грн. та 9.9 млрд. грн. відповідно.

Як констатують в НБУ, в лютому державний бюджет очікувано виконано з дефіцитом (4.9 млрд. грн.), що зумовило формування кумулятивного дефіциту за підсумками двох місяців – 2.4 млрд. грн. (8.7 млрд. грн. у січні-лютому 2015 року). Від’ємне сальдо сформувалося унаслідок збільшення видатків на тлі сповільнення зростання надходжень.

Зростання доходів державного бюджету в лютому сповільнилося до 7.8% р/р (32.6% р/р у січні). Темпи зростання податкових надходжень уповільнилися помірно – до 26.2% р/р (37% р/р у січні), водночас неподаткові надходження скоротилися більш ніж удвічі.

Вагомим чинником, який вплинув як на податкові, так і неподаткові надходження, був ефект бази порівняння. Так з лютого 2015 року через стрімку девальвацію гривні розпочалося значне зростання надходжень від ПДВ та акцизного податку, що зумовило уповільнення їх зростання в поточному році (до 19.7% р/р та 41.4% р/р відповідно). Однак збільшення надходжень підтримувалося певним пожвавленням імпорту. Також на надходженнях від ПДВ позначилося збереження суттєвих обсягів його відшкодування, що
зумовило подальше скорочення відповідної заборгованості. Обсяг надходжень від податку на доходи фізичних осіб залишився на рівні минулого року. Це пов’язано з коригуванням перерозподілу надходжень від податку на доходи фізичних осіб між державним та місцевими бюджетами. Водночас надходження від податку на прибуток підприємств продемонстрували висхідну динаміку, що пов’язано зі сплатою податку на квартальній основі та покращенням економічної ситуації саме в останньому кварталі 2015 року. Неподаткові надходження зменшилися через відсутність перерахувань НБУ.

Зростання видатків держбюджету на 20,7% р/р, на відміну від їх зниження в попередньому місяці відбулося унаслідок відновлення перерахувань Пенсійному фонду та підвищення обсягів надання субсидій населенню. Також збільшилися поточні трансферти підприємствам та капітальні видатки (на 75.9% р/р та 19.4% р/р відповідно). Натомість зростання видатків на оплату праці сповільнилося переважно за рахунок зменшення нарахувань на неї через зниження ЄСВ, а видатки на використання товарів та послуг зменшилися. У цілому зберіглося недофінансування видатків загального фонду державного бюджету відносно плану, що є типовим явищем для початку року.

На відміну від державного бюджету, зростання доходів місцевих бюджетів прискорилося – до 38.1% р/р. Це відбулося завдяки суттєвому збільшенню як офіційних трансфертів (на 26.6% р/р), так і власних надходжень (на 54.6% р/р). Збільшення власних надходжень у тому числі викликано підвищеними надходженнями від податку на доходи фізичних осіб та акцизного податку з реалізації в роздрібній торгівлі підакцизних товарів, які зараховуються до доходів місцевих бюджетів. Водночас зростання видатків місцевих бюджетів у лютому дещо сповільнилося – до 20.9% р/р, у тому числі за рахунок їх зниження на охорону здоров’я та освіту, а також скорочення витрат на економічну діяльність. У підсумку місцеві бюджети в лютому виконано з профіцитом 5.7 млрд. грн. Це зумовило збільшення їх кумулятивного додатного сальдо – до 12.3 млрд. грн.