Україна має найнижчий у Європі індекс людського капіталу

3263

Україна займає останнє місце в Європі за рівнем індексу людського капіталу.

Спеціалісти визначають, що індекс людського капіталу України відноситься до 3-ї групи з 4х можливих. Про це свідчать результати дослідження Світового банку Human Capital Project.

Що ж таке цей індекс?

Індекс людського капіталу визначають за наступними чинниками:

1) дитяче виживання

2) шкільна реєстрація

3) якість навчання

4) здоровий розвиток

5) рівень виживання дорослої людини

Всі ці чинники безпосередньо вказують на продуктивність людських ресурсів країни. Індекс дозволяє побачити реальну картину людського потенціалу кожної країни, і як наслідок, ведення бізнесу. Наприклад, країни з індексом 0,7 становить лише 70% від можливого потенціалу продуктивності. Це означає, що держава втрачає 30% валового доходу за рахунок кадрів.

В Україні індекс людського капіталу нажаль становить 0,65: 0,69 для жіночої частини населення і 0,61 — для чоловічої. Ймовірність виживання до 5 років становить 0,99 з 1, при цьому середній рівень навченості в школі становить 13 років з 14-ти можливих. Показники результатів тестування знань складають 490. Цю цифру розраховували виходячи з міжнародних програм тестування досягнень учнів, де 300 представляє мінімальний досягнення, а 625 — розширене досягнення.

Співвідношення часу навчання дітей і їх продуктивності становить 10,2 з 14 можливих. Дані за рівнем здоров’я дітей у віці від 5 років, які б могли впливати на продуктивність, відсутні.

Рівень виживання дорослих становить 0,81 з 1. Показник визначається по людях від 15-річного віку, які виживають до 60 років. В контексті ІЛК це служить показником загального рівня здоров’я.

Такі показники є найнижчими в порівнянні з іншими країнами Європи. Наприклад, ІЛК в Нідерландах складає 0,80, у Німеччині — 0,79, а у Польщі — 0,75.