Український медiйний ринок повертається до стану стабільного росту

359

Чи справдилися прогнози розвитку рекламного ринку 2015 року i що чекає на ринок у 2016-му?

Незважаючи на події на Донбасі, український медiйний ринок повертається до стану стабільного росту. Про це свідчать результати діяльності «Експрес медіа груп» (ЕМГ), групи медіакомпаній з випуску газет та журналів українською мовою.

У 2015 роцi експерти медiаринку прогнозували падiння ринку преси в межах 21 – 25%, а зростання інтернет-реклами до 10%. Та чи для усiх медiйникiв справдилися такi прогнози? Зокрема й про це запитуємо директора “Експрес Медiа сХаб”, уповноваженого оператора продажу газет та реклами ЕМГ Сергiя Смаля.

Отож, пане Сергiю, чи підтвердились песимістичні прогнози — ви зафіксували спад реалiзацiї рекламних послуг у виданнях, що входять до пулу продажу вашої компанії ?

На щастя, попри невтiшнi прогнози експертiв на 2015 рiк, можемо констатувати зворотне. Нам вдалося домогтися зростання на 11% в натуральних показниках. У грошовому еквіваленті показники вищі. Але навіть з корелюванням на інфляцію, вони теж у зоні зростання . Це свiдчить про стабiлiзацiю медiйного ринку реклами у пресi i про правильнiсть стратегiї продажiв, яку ми вибрали.

У бiльшостi медiахолдингiв таки спостерiгається великий спад. Як вам вдалося домогтися зростання?

Перш за все хочеться відзначити, що спільними зусиллями редакторів, журналістів та маркетологів нам вдалося, попри кризу на ринку, збiльшити нашу аудиторiю. Це відбулося завдяки декільком факторам. По-перше, ми не заморозили вихід у світ нових проектів. По-друге, ми констатуємо відхід з ринку слабких гравців і перерозподіл читацької аудиторії – на користь авторитетних і популярних видань (нагадаю, що ми пропонуємо рекламодавцям більше п’ятнадцяти брендових видань). По-третє, ми запровадили ряд нових нестандартних послуг, що є новинкою для рекламного ринку України. А цiни на рекламнi послуги ми не змiнювали аж до листопада 2015 року, що дало можливiсть нашим рекламодавцям не змiнювати рекламнi бюджети і подолати найскладніші часи. Також ми активно працювали з ринком, було проведено ряд презентацiй наших можливостей в ключових містах країни, зокрема Львовi, Києвi та ін.

Щодо зростання реалiзацiї реклами — ви враховуєте лише вашi друкованi видання? Адже у вас є два потужнi iнтернет-ресурси.

На сьогоднi iнтернет-аудиторiя дуже важлива, ми постiйно з нею працюємо. І нашi надходження вiд реалiзацiї через iнтернет-ресурси у 2015-му зросли на 106% у порiвняннi з 2014 роком.

Який ви даєте прогноз обсягiв рекламного ринку у 2016 роцi?

Хочу зауважити, що розбiжнiсть прогнозiв на 2016 рiк менша, анiж на 2015-й, – експерти вважають, що ситуацiя на ринку стане стабiльнiшою i бiльш прогнозованою. Так, експерти Всеукраїнської рекламної коалiцiї прогнозують зменшення обсягiв ринку преси на рiвнi 6%, а щодо ринку iнтернет-реклами передбачають зростання 17%. Наша компанiя має позитивнi, хоча й обережнi, прогнози на 2016 рiк. Очiкуємо зростання обсягiв iнтернет-реклами на рiвнi 44% у порiвняннi з 2015-м, i вже перший мiсяць цього року показав, що ми здатнi досягнути цього показника. Щодо реклами в пресi, то насамперед для нас буде важливим розширення лiнiйки наших послуг, створення для клiєнта замкнутого циклу надання послуг – вiд iдеї до її реалiзацiї нашими iнструментами. Наш прогноз на цей рік – ріст реклами у виданнях нашого пулу щонайменше на 21%.