Ігор Мізрах: «Про судову систему в Україні»

Ігор Мізрах: «Про судову систему в Україні»
166352 ПЕРЕГЛЯДІВ

Темою нашого сьогоднішнього обговорення стане, найважливіша гілка влади в сучасній Україні — судова система.

Для початку потрібно зауважити наступне: Судова́ систе́ма (судоу́стрій) Украї́ни становить сукупність усіх судів держави, заснованих на єдиних засадах організації і діяльності, що здійснюють судову владу в Україні.

Українську сучасну судову систему складають суди загальної юрисдикції та Конституційний суд який є єдиним органом Конституційної юрисдикції. А, вже суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів, яка складається із загальних і спеціалізованих судів. Створення надзвичайних та особливих судів зовсім не допускається. Якщо брати, до уваги Третейські суди, то вони не входять до судової системи України.

Насамперед, характерними ознаками сучасної судової системи України є її пристосованість до адміністративно-територіального устрою, різні рівні впровадження.

Стосовно призначення судової системи України, можу сказати наступне: це є здійснення правосуддя, тобто діяльності у сфері розгляду та вирішення в особливій, чітко встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та інших справ.

При цьому слід не забувати, що правосуддя в Україні здійснюється винятково тільки судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються взагалі. Рішення які ухвалюються судами іменем України є обовязковими для їх виконання, на всій її території.

Стосовно правосуддя, то його здійснюють професійні судді, у випадках визначених законом, народні засідателі й присяжні. Судді, не можуть належати до політичних партій, і профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Стосовно призначення на посаду судді, людина повинна бути рекомендована кваліфікаційною комісією суддів, це має бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше трьох років, який проживає на території України не менше десяти років і володіє державною мовою.

Згідно Законів України і Конституції: суддя — незалежна та недоторкана особа. Вплив на суддів з приводу їх професійної діяльності у будь-який спосіб забороняється.

Це забезпечується, зокрема, тим, що суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

2) досягнення суддею 65 років;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

Автор: Ігор Мізрах

Автор: Vse.Media

Связь с редакцией - contact.vse.media@gmail.com

Мої відео