Яку роль виконує Європейський суд з прав людини - роз'яснення від Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Яку роль виконує Європейський суд з прав людини - роз'яснення від Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
54212 ПЕРЕГЛЯДІВ

Європейський суд з прав людини застосовує Європейську Конвенцію з прав людини. Він покликаний перевіряти дотримання державами прав та гарантій їх забезпечення, передбачених Конвенцією. Дане завдання Суд виконує, розглядаючи скарги ( відомі як "заяви"), подані громадянами або, в деяких випадках – державами. Якщо суд приходить до висновку, що одне чи декілька з цих прав та гарантій їх забезпечення було порушено державою-членом Ради Європи, Суд виносить рішення по суті. Рішення суду є обов'язковим для держав, яких воно стосується; вони зобов'язані діяти у відповідності з такими рішеннями.
Проти кого можна подати заяву до Європейського суду 
Проти однієї чи декількох держав, на які поширюється дія Конвенції котра/котрі на Вашу думку ( своєю дією або діями чи бездіяльністю, що стосувалися безпосередньо Вас), порушили Конвенцію з прав людини.
Скарги мають стосуватися дій або бездіяльності одного або декількох органів влади держави, якої стосується заява (наприклад, судового або адміністративного органу).
Суд не може розглядати заяви проти приватних осіб або приватних організацій, таких як господарські товариства.
Чого може стосуватися моя заява
Ваша заява може стосуватися одного з прав, викладених у Європейській конвенції з прав людини. Порушення, на які Ви скаржитеся, можуть стосуватися широкого кола питань, таких як:
катування чи нелюдське поводження з ув'язненими, законність тримання під вартою,
порушення при розгляді цивільних чи кримінальних питань, дискримінація у здійсненні прав, викладених у Конвенції, батьківські права, право на повагу до приватного та сімейного життя, житла і кореспонденції,
свобода вираження поглядів, свобода передавати та отримувати інформацію, свобода участі у зібраннях та демонстраціях, вислання та екстрадиція, конфіcкація майна та його вилучення.
Слід звернути увагу, що ви не можете скаржитися на порушення інших юридичних актів, крім Європейської конвенції з прав людини, зокрема таких як Загальна декларація прав людини ООН чи Хартія основних прав ЄС.
Слідкуйте за сторінкою, згодом розкажемо вам про умови подання заяви і процедуру розгляду заяв у суді.

Связь с редакцией - [email protected]

Мої відео