OMG! My first page already! WOOO! Category: obshhestvo/78931-prezident-n-c-yu-rozglyad-zm-n-do-byudzhetu-na-potochniy-r-k-schodo-zb-l-shennya-rozm-ru-m-n-mal-no-zarob-tno-plati.html&ios=false