OMG! My first page already! WOOO! Category: obshhestvo/81628-zavdyaki-ch-tkomu-planu-zusillyam-glavi-op-andr-ya-rmaka-ukra-na-nablizha-t-sya-do-dosyagnennya-miru-ce-popri-te-scho-vseredin-kra-ni-ne-vs-m-potr-ben-mir.html&ios=false