Голова Ради НБУ Богдан Данилишин - «Про прямі інвестиції в Україну»

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин - «Про прямі інвестиції в Україну»
29891 ПЕРЕГЛЯДІВ

В цілому капітал іноземних інвесторів за 2020 рік скоротився на 868 млн. дол. Скорочення річного обсягу іноземного капіталу відбулося вперше після 2015 року. Зміна обсягів іноземного капіталу визначається динамікою трьох його складових – нові інвестиції в акціонерний капітал, реінвестовані доходи інвестора та борговий капітал інвестора.

За підсумками 2020 р. приріст прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал підприємств України рекордно скоротився – до 760 млн. дол, що складає лише 0,5% ВВП.

Тенденція скорочення приросту іноземного капіталу триває ще з 2007 р. і особливо посилилась в період після кризи 2014-2015 років. Скорочення приросту інвестицій відбувалось невважаючи на успіхи української влади в консолідації державних фінансів, розчищенні банківської системи, досягненні низьких темпів інфляції. Ці цільові орієнтири неодмінно декларувалися нашими міжнародними партнерами як запорука інтенсивного надходження іноземного капіталу в Україну. Однак, очевидно, що це не вплинуло на динаміку іноземного інвестування. В тому числі і перебування України в межах відповідних Програм.

​Іншою складовою притоку прямих інвестицій є реінвестований капітал підприємств з іноземними інвестиціями, які вже працюють на території України. Внаслідок пандемічної кризи посилилась збитковість підприємств, що призвело до формування негативних фінансових результатів і, як наслідок, до зменшення іноземного капіталу в Україні, який вимушено спрямовувався на покриття збитків. Якщо за 2016-2019 рр. підприємства з іноземними інвестиціями реінвестували отриманого прибутку в економіку Україну на суму 7,9 млрд.дол., то за підсумками 2020 року згенеровані збитки призвели до зменшення іноземного капіталу на 1,3 млрд.дол.

​В 2020 р. підприємства з іноземними інвестиціями інтенсифікували нарахування та виплату дивідендів за прибутком і посилили виведення капіталу з України за цим каналом.

Збільшення дивідендів впливає на зменшення реінвестованого доходу прибуткових підприємств і в такий спосіб впливає на зменшення потенційного додаткового приросту іноземного капіталу в країні.

Всього за 2020 рік сплачено дивідендів та процентів за прямими інвестиціями у обсязі 4,1 млрд. дол., що становить 8,4% від обсягів іноземного капіталу в Україні (в 2019 р. було 3,4 млрд.дол. та 6,6% відповідно). Частина дивідендів припадає на банки з іноземним капіталом. В 2020 році банки з іноземним капіталом отримали 5,0 млрд грн. процентного доходу за депозитними сертифікатами та 3,8 млрд.грн за ОВДП (разом близько 330 млн.дол.). Частину цього доходу було виведено з України через дивіденди.

Також вагомою складовою змін в капіталі іноземних інвесторів є динаміка боргового капіталу прямих інвесторів. Під час кризи борговий капітал, як правило, перетікає з нестабільних ринків до більш стійких економік. За підсумками 2020 р. борговий капітал іноземних інвесторів в Україні скоротився на 307 млн. дол., в т.ч. за рахунок зниження рефінансування старих позик – на 27 млн. дол., за рахунок збільшення обсягів зворотнього інвестування (надання кредитів та позик дочірніми компаніями їх материнським закордонним компаніям) – на 280 млн. дол. Інтенсифікація процесів виведення капіталу з України за каналами зворотного інвестування може також бути наслідком лібералізації транскордонного руху капіталів, яка активно впроваджувалася в Україні впродовж останніх років.

​Ключові причини низької зацікавленості іноземних інвесторів в українській економіці – слабкий і нерозвинений внутрішній ринок, триваючий воєнний конфлікт з Російською Федерацією, а також низький рівень правового захисту інвестицій.

Голова Ради Національного банку України 

Богдан Михайлович Данилишин

Автор: Vse.Media

Связь с редакцией - [email protected]

Мої відео