ДСА vs ЕСІТС

ДСА vs ЕСІТС
18224 ПЕРЕГЛЯДІВ

Вже фактично як рік повинна була функціонувати Єдина судова інформаційно телекомунікайна система по затвердженній  концепції, проте наразі  як у басні Леоніда Глібова «Лебідь, Рак і Щука» - Державна судова адміністрація, ДП «Інформаційні судові системи»  та та Вища Рада Правосуддя тягнуть в різні сторони, а ЕСІТС при цьому стоїть на місті, в цьому році до трійки приєдналось підприємство ДП «Центр судових сервісів» і це загрожує четвертувати Електронний суд назавжди. 

Вже пройшло 17 років з моменту як світ став на шлях офіційної цифровітизації та продовжує неухильно рухатись в бік широкого впровадження сучасних технологій в державні сервіси. 

12 грудня 2003 р. була прийнята Декларація ООН «Побудова інформаційного суспільства – глобальна задача в новому тисячолітті»

Ідея суцільної інформатизації всіх сфер суспільного життя, включаючи судочинство, в Україні була закладена ще Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 р. №537-V. Розбудову інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх інформаційних технологій в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування проголошено як один із стратегічних пріоритетів державної політики України. 

В Україні онда з перших Концепцій «Електронний суд» була розроблена у 2012 р. і Державним підприємством «Інформаційні судові системи» на розвиток положень Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 р. №2453-VІ, «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 р. №3262-ІV, «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 р. №74198-ВР та інших, а також Концепції галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи та Стратегічного плану розвитку судової влади в Україні на 2013–2015 роки. Ще з 2013 р. в Україні була запроваджена Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи, котра була погоджена в рамках Національної програми інформатизації. 

Головною метою програми інформатизації судів концепція визначала вдосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи судів: 

  • якісне поліпшення рівня судового захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб; 
  • підвищення доступності, зростання довіри до органів правосуддя, поліпшення думки населення про суди, їх ролі та соціальної значимості;
  • формування позитивного іміджу судової системи в цілому; 
  • підвищення правового рівня інформованості населення, їх ділової активності щодо забезпечення захисту своїх прав, свобод і законних інтересів у судовому порядку. 

Проте за вісім років задекларовані в концепції цілі так і не були досягнуті, я б навіть ризикнув зробити висновок, що  цілі не те що не виконані, а мають від’ємне значення.

Спитайте фахівця в галузу права або пересічного громадянина, що він думає про довіру до органів правосуддя, про їх соціальну значимість, про формування позитивного іміджу судової системи в цілом – ви почуєте багато нецензурної лексики та скарг.

Суди повинні чинити справедливий суд, а забезпечувати можливість їх ефективної роботи в тому числі  за рахунок розвитку технологій повинна була робити Державна судова адміністрація України але здається, що на неї діє фільм «День Бабака», і кожні три роки чи меньше ДСА знову береться за справу вдосконалення під різними назвами електронного судочинства -  при цьому забуває про витрачені раніше кошти платників податків і хоче ще коштів на нові гаджети.

Історія як не запустилась ЕСІТС та опис ораганізаційних прогалин в роботі ДСА чудово викладений в статті «Почему ЕСИТС не зароботала с 1 марта: стали известы реальные причины» от 01.03.2019 года (Судово Юридична Газета № 6-9 (475-478)

Проте. є ще одна стаття від 16 липня 2018 року в якій заступник голови ДСА Сергій Чорнуцький описує чудові перспективи втілення ЕСІТС. (Судово Юридична Газета № 24-28 (443-447)

І якщо порівняти ці статті то видно, що за 9 місяців до впровадження ЕСІТС  ДСА чудово розуміло, що необіхідно було зробити проте не вжила достатніх адекватних заходів  для  створення ЕСІТС

У Верховній Раді України на базі комітету з правової політики створенно робочу группу щодо реформи цифрового правосуддя – і копання в брудному ганчіррі відкриває нове бачення на ситуацію в сфері створення ЕСІТС:

Відсутність бажання створювати ЕСІТС- голова ДСА відкрито говорить про те, що він не є спеціалістом в цій сфері та персональну відповідальність несе заступник  Сергій Чорноуцький, який і підписував сумнозвісне оголошення про запуск ЕСІТС

Відсутність команди спеціалістів готових ефективно виконувати поставленні завдання – так на сайті ДСА є вкладка «робоча група з питань іновацій»  - так ось вона пуста – її просто не існує!!!!! І справді вкладку на сайті зробили, а ось групу створювати не захотіли, а то ще придумають щось ефективне, що зменьшить бюджетні видатки.

Слабкий рівень контролю за створення ЕСІТС з боку судів та ВРП – про що може свідчити відсутність притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб які не виконали концепцію яку самі ж написали.

Законсервованість ДСА – вони живуть в світі старих ідей, в закритому власному світі, консультацій щодо створення конецепції ЕСІТС не проводилось ні з Радою Суддів ні з ВРП, про простих учасників судових процесів ніхто мабуть в ДСА взагалі не чув – що підтверджується  на кожному засідання робочої групи у Верховній Раді України

Під час звітувань перед ВРП Зіновій Холоднюк запевнив, що Електронний суд запрацює з 01.06.2020 року для цього в кінці 2019 року розпочався процес залучення нових – старих спеціалістів в ДСА, але зовсім не в у відкритий спосіб.  

Так радником Голови ДСА стає Леонід Владиславович Богданов – в 2011 очолював ДП «Інформаційні судові системи», а у середині 2000-х працював заступником голови Державної судової адміністрації (ДСА).

Через деякий час Наказом Голови ДСА від 12.02.2020 року № 64 ДП «Автотранспортне підприємство ДСА» передтворюється на ДП «Центр судових сервісів», державна рєестрація змін відбувається 21.02.2020 року  і вже 28.02.2020 року Наказом Голови ДСА № 99 затверджується план заходів з впровадження ЕСІТС в якому впроваджувати такі заходи доручається ДП «ІСС» та ДП «ЦСС» (код діяльності вантажний автомобільний транспорт).

Цікавим фактом є те, що ДП «ІСС» надало проект плану заходів, щодо впровадження ЕСІТС, ще в 29.11.2019 року, тобто ДСА чекало 3 місяці  щоб завтвердити новий план дій уже з новим перетвореним підприємством (ДП «ЦСС»

Нефективнівсть ДСА  в цій сфері вражає, судова адміністрація  профукало майже рік часу просто для затвердження нового плану заходів, хоча чудово розуміло, що 01.03.2019 року ЕСІТС не може запрацювати і потрібна зміна підходів.

Далі йде оновлення команди ДП «ЦСС»

04.03.2020 року В. О. Директора ДП «ЦСС» призначено Нетишенську Олену Ігорівну – колишнього головного бухгалтера ДП «ІСС», яка певний період часу працювала з Леонідом Богдановим  в ДЕРЖІНФОРМЮСТІ та є засновником ГО «Відкрита держава». 

Після цього на ДП «ЦСС» починають працювати інші пов’язані особи Личов Олексій Валерійович та Живаєв Ілля Віталійович (також колишній директор ДП «ІСС»)

У відповідності до листа НАБУ від 02.04.2020 року Живаєву І. В. та Богданову Л. В. також іншим особам пред’явлено обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України і триває процедура відкриття матеріалів справи. 

26 лютого 2020 року о 16:00 в залі засідань Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (м. Київ, вул. Садова, 3а) відбулося перше засідання робочої групи з питань цифровізації правосуддя та суміжних правових інститутів в Україні.

Представники ДСА не повідомили про створення ДП «ЦСС»  і на прямі заперечення всіх учасників робочої групи про відсутність необхідності створення двох підприємств не надали обгрунтованої відповіді.

Згодом  проявились нові факти відсутності кординації дій ДСА з судовою гілкою влади.

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-2019), яким було внесено зміни до процесуальних Кодексів України в частині надання прав судам проводити судові засідання дистанційно поза межами залів судових засідань з допомогою відеоконференцій із ідентифікацією особи за допомогою електронного цифрового підпису або в порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

08.04.2020 Державна судова адміністрації України видала наказ № 169 “Про затвердження порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового засідання в адміністративному,  цивільному, господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду”.

У відповідності до термінів, визначених в зазначеному вище Порядку, системою відеоконференцзв’язку є комплекс технічних засобів та програмного забезпечення «EasyCon», що забезпечує проведення судових засідань в режимі відеоконференцзв’язку, що призвело до необґрунтованої монополізації використання цієї програми у функціонуванні електронного судочинства. 

Що за ПО ««EasyCon» до квітня  2020 року ніхто не знав, суди потрапили в патову ситуацію, коли вони починають використовувати інші програмні рішення, а ДСА обмежую їх лише «EasyCon»

І тут знову виникає Леонід Богданов, який раніше працював над створенням Порядку відеоконференцзв’язку саме на базі програмного забезпечення «EasyCon». При цьому, за наявною інформацією, він є пов’язаною особою з власниками ТОВ “Ізікон Груп” (код ЄДРПОУ 43565877). Заступник Голови ДСА Сергій Чорноуцький в інтервью ЗІБ та в мережі фейсбук повідомляє недостовірну інформацію, а саме що ПО «EasyCon» набуто безоплатно і є власністю держави. В.О. директора ДП «ЦСС» не може найти документи  щодо права власності на ПО «EasyCon» та не надає їх на звернення народного депутата, хоча в акті приймання документів між ДП «ЦСС» і ДП «ІСС» ці документи зазначені. Згодом з’ясовується, що вартість невиключної ліцензія ПО «EasyCon» майже 2 млн. грн. і  ДСА не вивчала інші більше сучасні можливості забзпечення відоконференцій, а відповідь Держспецзв’язку від 13.05.2020 року чітко говорить про те, що використання ПО  «EasyCon» та експлуатація ЕСІТС в органах державної влади не відповідає вимогам чинного законодавства у сфері захисту інформації.

Також за моїм депутатським зверненням до Уповоноваженого з прав людини ВРУ ініційовано перевірку дотримання законодавства про захист персоанальних данних при використанні ПО  «EasyCon»

Після численних звернень та висловлення заперечень  всіма учасникми  робочої групи  ДСА погодилось змінити текст Порядку та прибрати назву ПО «ЕаsyCon» з порядку здійснення відеоконференцій.

Кожну краплину інформації з ДСА потрібно видирати зубами  - в.о. директора ДП «ЦСС» відмовилась приймати участь в робочій группі через зайнятість та повідомила, що будь-яку інформацію буде надавати лише на письмовий запит )))) тобто під кожне депутатське звернення ДСА бере для себе 10 днів фори, щоб подумати як відповісти, це показує  відсутність співпраці і конструктиву на 100% відсотків. 

21.03.2020 року Голова ДСА Зіновій Холоднюк звітує перед ВРП, при цьому не відповідає на жодне питання  щодо створення ЕСІТС, але ВРП навіть не пожурило йому пальчиком, а приймає звіт до відома та пропонує надати як найскорішене положення про ЕСІТС на затвердження. Під час намагання надати відповіді на питання Зіновій Холоднюк повідомляє та обіцяє, що відключення судів від систем не буде. 

Проходить тиждень і по всій Україні 29.03.2020 року відключаєюсться послуги смс повідомлень про судові засідання через наявність непогашеної заборгованості і вже о 15:00 в ДСА з’являється наказ № 206 про проведення службового розслідування  стосовно генерального директора ДП «ІСС» Тертичного О.С.  з одночасним відстороненням – на підставі двох службових записок від 15.04.20 та 24.04.20 років – головою комісії призначається заступник голови Чорноуцький Сергій Петрович (який одразу відбуває у відпустку).

Також, 29.04.2020 року територіальним органом ДБР порушується кримінальне провадження за фактом того, що службові особи ДП «Інформаційній судові системи» да ДСА зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інетересах служби, з метою отримання неправмірної вигоди для себе або в інтересах третіх осіб підписали з ДП «Е-Консалтінг», ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології» та ТОВ «Траснлінк консалтінг»  акти приймання передачі  наданих послуг, які фактично не були виконані.

Враховуючи ситуацію з блокуванням роботи смс повідомлень та відсторенням відповідальної особи, я особисто в понеділок 04.05.2020 року відвідав ДП «ІСС» де поспілкувався з в.о.директора ДП «ІСС» Калуга В. А (по посаді головний інженер) щодо проблем життедіяльності ДП «ІСС».  Присутній при розмові Богданов Л.  намагався втручатись в спілкування, називав мене адвокатом Тертичного, намагався схилити Калугу В. А. до того щоб той не відповідав на запитання та вимагав від мене письмових звернень

Дякую пану Калугі В. А., що всетаки проявив волю та повідомив, що все звалилось йому як сніг на голову, він розбираться в ситуації, коли будуть заплачені борги він не знає і що ДСА допомогає тим, що відправила Богданова Л. Також Калуга В. А. повідомив, що печатка ДП «ІСС» зникла, а фінасовий директор та головний бухгалтер пішли на лікарняний.

Більше конкретики я не почув, проте там же в приміщенні ДП «ІСС» я думав поспілкуватись з членами комісії яка робить службову перевірку, але виявлиось, що член комісії лише один, а інші присутні це представники ДП «ЦСС» а саме пані Нетишинська та пан Личов

Від пана Личова –я вислухав емоційні монологи, що здійснюю нападки на ДП «ЦСС» а ДП «ІСС» не чіпаю, що я є товаришем Тертичного, що я лобіюю Трукомф, що депутати винні в  тому, що приймають не вірні закони, що взагалі, чому я на займаюсь проблемами виведення роялті в Мінюсті, і взагалі Мінюст також винуватий у тому, що встановив такі умови роботи державних підприємств, і взагалі тепер із-за мене корумповані судді будуть використовувати ЗУМ та Скайп і заробляти по 100 тис. дол. хабарів, а чесні судді будуть користуватись Ізіконом, тому що вони не будуть бажати нести відповідальність за звязок зі сторонами, а ДП «ЦСС» несе всю відповідальність.

На моє запитання, що роблять представникаи ДП «ЦСС» на території іншого підприємства ДП «ІСС» - почув відповіді – розгрібаємо гамно, що тут наробили і якщо б у нас було б скільки грошей ми б вже за півроку все запустили.

Цікаві факти:

  • після мого візиту до ДП «ІСС» система відеоспостереження вийшли з ладу – співпадіння???
  • 07.05.2020 року в ЄДР змінено керівника підприємства на Калугу при цьому Тертичний не звільнений з посади.

Ну нібито план заходів щодо впровадження ДСА затверджено та в лютому березні вже навіть повинні були бути виконані перші заходи – проте  зараз травень робота ДП «ІСС» заблокована – працівники почали звільнятись, працівники ДП «ЦСС» фактично замість ДСА здійснюють перевірку  ДП «ІСС», радник голови ДСА Богданов Л. також приймає участь в роботі ДП «ІСС» а фактично зі слів працівників керує процесом.

Хіба не нагадують заходи в ДП «ІСС» - звичайні методи поглинання одного підприємства іншим????

Проте будь-якої реакції ні від ВРП ні від Ради суддів не видно. У Верховній раді України ініційовано створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування діяльності та бездіяльності Державної судової адміністрації України та державних підприємств, які їй підпорядковуються, що призвело до зриву запровадження системи електронного судочинства в Україні».

Проте ТСК може встановити лише факти зловживань в минулому, а нам потрібно будувати майбутнє вважаю, що сама Вища Рада Правосуддя та судді повинні прийняти на себе функції з контролю за впровадженням ЕСІТС та створити Координаційний центр – оскільки лише спільна робота  суддів, помічників та секретарів судів разом з розробниками програмного забезпечення може створити ефективну систему цифрового суду в Україні, який буде зручним у використанні та сприятиме швидкому захисту прав фізичних та юридичних осіб. 

Автор: Vse.Media

Связь с редакцией - [email protected]

Мої відео